Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

2022/2023
 
Zajęcia praktyczne z przedmiotu odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgi Onkologicznej, na wysokim parterze.

Kontakt w sprawie zajęć:
Sekretariat chirurgiazaklad@sum.edu.pl


Zajęcia dydaktyczna z przedmiotu Pierwsza Pomoc Przedmedyczna dla studentów I roku kierunku Fizjoterapia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

 

Tematyka ćwiczeń:

  1. Ogólne zasady udzielania pomocy. Postawa ratownika. Ocena stanu zdrowia w miejscu zdarzenia lub katastrofy, segregacja chorych, ułożenie w pozycji bezpiecznej. Ocena nieprzytomnego. Resuscytacja krążeniowo-oddechowo u osób dorosłych. Postępowanie w przypadku zadławienia u osób dorosłych.
  2. Szczególne zasady w przypadku podejrzenia złamania kręgosłupa w odcinku szyjnym. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt. Postępowanie w przypadku zadławienia u dzieci i niemowląt. Kobieta ciężarna w stanie zagrożenia zdrowia. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) – charakterystyka, zasady postępowania i zasady zachowania bezpieczeństwa w trakcie jej stosowania.
  3. Zaliczenie ćwiczeń.
     

Wykaz literatury:

1. Wytyczne resuscytacji 2021, Polska Rada Resuscytacji; pod red. prof. dr hab. Janusz Andres; Kraków 2021

2. Aktualne wytyczne postępowania w związku z epidemią (dostępne na stronie PRR https://prc.krakow.pl/wytyczne.html)

3. Pierwsza pomoc i organizacja ratownictwa medycznego z elementami patofizjologii wybranych stanów nagłych pod red. Marek Mandera i Bogusław Bucki 2011, ebook (dostępny na stronie Biblioteki SUM https://wydawnictwo.sum.edu.pl/index.php?cPath=39 )

 

SYLABUS stacjonarne

SYLABUS NIESTACJONARNE
REGULAMIN zajęć Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Kryteria przygotowania i oceny samokształcenia, procesu pielęgnowania, prac sprawdzających.

Deklaracja dostępności