Praktyki zawodowe

Opiekunowie praktyk zawodowych

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne 

Endoskopia 

Pielegniarstwo chirurgiczne mgr Klaudia Olszewska

Konsultacje w sprawie w praktyk po wcześniejszym mailowym kontakcie z poszczególnymi nauczycielami