Chirurgia (Położne)

2023/2024
 

Chirurgia zajęcia praktyczne dla studentów Położnictwa 2022/2023

Zajęcia z Chirurgii dla studentów Położnictwa odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgi Onkologicznej, na wysokim parterze.

Kontakt w sprawie zajęć:
dr n. o zdr. Marzena Kowalska marzena.kowalska@sum.edu.pl


Tematy zajęć praktycznych:

Zajęcia nr 1

 1. Opieka okołooperacyjna  - protokół ERAS
 2. Przygotowanie chorych do operacji w trybie nagłym i planowanym.
 3. Profilaktyka zakażeń chirurgicznych.
 4. Edukacja terapeutyczna  pacjenta po zabiegu operacyjnym.
 5. Dokumentowanie świadczonej opieki nad pacjentem.

Zajęcia nr 2

 1. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami żołądka i dwunastnicy (w tym krwawienie do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego).
 2. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami jelit.
 3. Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit.

Zajęcia nr 3

 1. Opieka nad pacjentką po operacji piersi.
 2. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego.
 3. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami trzustki.


Literatura:

 1. Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego PZWL Warszawa 2014.
 2. Ścisło L. Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Warszawa 2020
 3. Szewczyk M., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wydawnictwo Bogris Warszawa 2006.
 4. Głuszek S. Chirurgia podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Wydawnictwo Czelej 2008.
 5. Ciuruś M.J. Pielęgniarstwo operacyjne. W-wa: PZWL 2007.
   

Sylabus

Regulamin zajęć

Kryterium przygotowania i oceny samokształcenia

Deklaracja dostępności