Edukacja

SKN Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Propedeutyki Chirurgii od roku akademickiego 2019/2020 poza działalnością naukową, rozpoczęło zintensyfikowaną działalność edukacyjną.

Celem jest propagowanie działań profilaktycznych m.in. raka piersi.

W trakcie trwającego dwa dni Śląskiego Festiwalu Nauki studenci przy pomocy fantomów oraz przygotowanych samodzielnie materiałów edukacyjnych, przeszkolili osoby zainteresowane tematyką samobadania piersi, a także edukowali liczne grono społeczne co do objawów i możliwych działań profilaktycznych w kontekście raka piersi.

Deklaracja dostępności