Czym się zajmujemy

Nie bez znaczenia jest również działalność Koła związana z edukacją przyszłego personelu medycznego, zarówno pielęgniarek jak i lekarskiego, poprzez uczestnictwo studentów w pełnionych przez Zakład dyżurach chirurgicznych oraz umożliwienie uczestnictwa w operacjach z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej. Powyższe działania przekładają się również na dogłębne poznanie tematyki będącej przedmiotem indywidualnych prac naukowych.

Studenci regularnie uczestniczą w spotkaniach, organizowanych co 2-3 tygodnie, na których analizują przypadki chirurgiczne, przygotowują  prezentacje multimedialne, ćwiczą umiejętność prezentowania własnych prac na forum i biorą udział w dyskusji. Taka forma pozwala na ciągłe poszerzanie i utrwalanie wiedzy.

Dotychczasowa tematyka obejmowała przede wszystkim takie zagadnienia jak:

 • Wiedza pacjentów na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 • Ocena wiedzy pielęgniarek różnych oddziałów szpitalnych na temat opieki i edukacji pacjentów z wyłonioną stomią.
 • Rzadki przypadek niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego z zatkania spowodowanego ciałem obcym - opis przypadku.
 • Wgłębienie odbytniczo-odbytowe zagrażające całkowitym wypadaniem odbytnicy - opis przypadku.
 • Opcja chirurgicznego leczenia wznowy raka szyjki macicy - wytrzewienie całkowite narządów miednicy mniejszej - opis przypadku. 
 • Ocena wyników leczenia chorych z rakiem jelita grubego w zależności od nacieku makrofagów. 
 • Grzybicze zapalenie pęcherzyka żółciowego - opis przypadku 
 • Guz neuroendokrynny dwunastnicy u pacjentki z przewlekłą biegunką. 
 • Nastawienie psychiczne pacjenta przed zabiegiem operacyjnym stentowania naczyń i jego wpływ na przebieg pooperacyjny. 
 • Klub “AMAZONEK” jako grupa wsparcia pacjentek po mastektomii


Aktualnie studenci w mniejszych grupach opracowują nastepujące tematy, które przełożą się na publikowane prace:

 • wiedza studentów na temat czerniaka, ocena zachowań zdrowotnych studentów
 • samobadanie piersi wśród studentek kierunków medycznych i niemedycznych
 • zespół polipowatości rodzinnej jako opis przypadku 
   

Deklaracja dostępności