Intensywna terapia - Kliniczne podstawy fizjoterapii

2022/2023
 

Zajęcia praktyczne z przedmiotu odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgi Onkologicznej, na wysokim parterze.

Seminaria z przedmiotu odbywają się w Katowicach, ul. Medyków, sala 904 - wg harmonogramu

 

Przypominamy, że na każde z zajęć należy być przygotowanym zgodnie z poniższymi zagadnieniami.
Na zajęciach praktycznych obowiązuje zmienne obuwie oraz mundurki/fartuchy.

Tematyka wykładów:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu intensywnej terapii.

2. Patofizjologia wstrząsu. Postępowanie z chorym we wstrząsie. Postępowanie z chorym ze zdiagnozowaną sepsą.

3. Niewydolność krążenia. Postępowanie z chorym w okresie ostrej niewydolności krążenia. Podstawowe zaburzenia rytmu.

4. Patofizjologia zaburzeń wymiany gazowej. Ostra niewydolność oddechowa. Postępowanie z chorym w okresie ostrej niewydolności oddechowej. Obrzęk płuc. Zatorowość płucna.

5. Intensywne leczenie pacjentów po urazie czaszkowo – mózgowym. Ocena śmierci pnia mózgu. Prawne aspekty stwierdzania śmierci mózgu.

6. Żywienie pacjentów intensywnie leczonych.

Tematyka zajęć praktycznych:

1. Niedrożność dróg oddechowych –rozpoznanie, postępowanie, kompletowanie zestawów
do udrażniania dróg oddechowych w warunkach Sali operacyjnej i intensywnego nadzoru chirurgicznego.

2. Monitorowanie czynności życiowych na stanowisku anestezjologicznym i intensywnego nadzoru.

3. Dostępy donaczyniowe – rodzaje, metody zakładania, pielęgnacja.

4. Postępowanie fizjoterapeutyczne z pacjentem po zabiegach z powodów ostrych stanów jamy brzusznej, we wczesnym okresie pooperacyjnym. Opieka nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej.

Tematy seminariów:

1. Monitorowanie funkcji życiowych w warunkach oddziału intensywnej terapii

2. Ból i zasady jego leczenia.

3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych. Ocena i utrzymanie drożności dróg oddechowych.

4. Ogólne zasady prowadzenia wentylacji mechanicznej. Postępowanie z pacjentem wentylowanym mechanicznie.

5. Niewydolność krążenia. Postępowanie z chorym w okresie ostrej niewydolności krążenia. Podstawowe zaburzenia rytmu.

6. Pacjent nieprzytomny w OIOM. Postępowanie z chorym nieprzytomnym, w tym ocena stopnia nieprzytomności.

Kontakt w sprawie zajęć:
Sekretariat: chirurgiazaklad@sum.edu.pl

Sylabus - stacjonarne

Sylabus - niestacjonarne

Regulamin 

Kryteria przygotowania i oceny samokształcenia

Deklaracja dostępności