Egzaminy i zaliczenia

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

Zaliczenie końcowe dla kierunku fizjoterapii w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odbędzie się po wcześniejszym ustaleniu terminu

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami logowania i dostępu do ww. platformy.

ONKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE 

Zaliczenie końcowe z przedmiotu odbędzie się po zakończeniu wszystkich zajęć, wykładów i seminariów po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Deklaracja dostępności