Pielęgniarstwo chirurgiczne

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
2023/2024
Pielęgniarstwo chirurgiczne 2023/2024

Zajęcia praktyczne z przedmiotu Pielęgniarstwo chirurgiczne odbywają się w:

1. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1.
Katedra i Oddział Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych, drugie piętro, odcinek A i B.

2. Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgi Onkologicznej, na wysokim parterze.


Podział grup na miejsce odbywania zajęć

Grupy:  z28, z32, z36, z40, z4,z8,z12, z16, z20, z24

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgi Onkologicznej, na wysokim parterze.


Pozostałe grupy zajęciowe :

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1.
Katedra i Oddział Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych, drugie piętro, odcinek A i B.

Kontakt w sprawie zajęć lokalizacja Sosnowiec:

dr n. med. Brygida Sedlak bsedlak@sum.edu.pl
mgr Klaudia Olszewska klaudia.olszewska@sum.edu.pl
dr n. o zdr. Marzena Kowalska marzena.kowalska@sum.edu.pl
mgr Joanna Kitlas-Polasik jkitlas-polasik@sum.edu.pl

mgr Paulina Kordziak paulina.maciag@sum.edu.pl

mgr Marzena Rybak marzena.rybak@sum.edu.pl

Kontakt w sprawie zajęć lokalizacja Bytom:

dr n. o zdr. Marzena Kowalska marzena.kowalska@sum.edu.plPIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

Tematy wykładów 2023/2024

Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa, rak przełyku, rak żołądka, gastrostomia)
Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (rak jelita grubego, pęknięcie odbytu, ropień okołoodbytniczy, guzki krwawnicze)
Pielęgnowanie pacjenta z urazem narządu ruchu, po operacji wymiany stawu biodrowego, po operacji zerwanego ścięgna Achillesa. Pielęgnowanie pacjenta z wybranymi chorobami naczyń tętniczych i żylnych w tym z zespołem stopy cukrzycowej i z przetoką tętniczo-żylną
Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu moczowo płciowego.
Pielęgnowanie pacjenta z urazem wielonarządowym.
Pielęgnowanie pacjentki z rakiem piersi po leczeniu chirurgicznym. Opieka nad pacjentem po operacji tarczycy.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
TEMATYKA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 2023/2024


Semestr I
Zajęcia praktyczne  nr 1

Zapoznanie z organizacją pracy pielęgniarki chirurgicznej, z dokumentacją prowadzoną w oddziale chirurgicznym.

Prawa pacjenta i obowiązki studenta.
Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w chirurgii.
Przyjęcie chorego do oddziału chirurgicznego i ocena stanu pacjenta.
Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym, planowanym, do badań diagnostycznych.
Nowoczesna opieka okołooperacyjna ERAS.
Rodzaje znieczulenia.
Przekazanie pacjenta na blok operacyjny i przyjęcie na oddział pooperacyjny.

Postępowanie z ranami pooperacyjnymi, zmiana opatrunku zasady.
Powikłania pooperacyjne.
Ocena stanu pacjenta po zabiegu operacyjnym i zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym.
Ból i zasady terapii przeciwbólowej.

Zasady uruchamiania pacjentów po zabiegu w znieczuleniu ogólnym.
Diagnozy pielęgniarskie w zerowej dobie pooperacyjnej i w kolejnych dobach.

Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym w zakresie samoopieki w domu.Zajęcia praktyczne  nr 2

Opieka nad pacjentem w diagnostyce schorzeń górnego odcinka  przewodu pokarmowego.
Przygotowanie do zabiegu operacyjnego i pielęgnacja po operacji przełyku, żołądka i XII- cy.
Postępowanie w krwotoku do górnego odcinka p. pokarmowego.
Diagnozy pielęgniarskie w przypadku krwotoku do górnego odcinka p. pok.
Powikłania po zabiegu resekcji żołądka.

Diagnozy pielęgniarskie po całkowitej resekcji żołądka.Zajęcia praktyczne nr 3

Opieka nad pacjentem w diagnostyce schorzeń dolnego odcinka  przewodu pokarmowego.
Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Wlewki doodbytnicze, lewatywa, płukanie jelit.

Przygotowanie przewodu pokarmowego do operacji w obrębie jelit.

Pielęgnacja przetoki odbytu (stomii), powikłania pooperacyjne po wytworzeniu stomii.

Diagnozy pielęgnacyjne przed zabiegiem operacyjnym wytworzenia stomii.

Diagnozy pielęgnacyjne po zabiegu operacyjnym wytworzenia stomii
Elementy psychoterapii.

Edukacja terapeutyczna pacjenta ze stomią w zakresie samoopieki w środowisku domowym.
Zasady profilaktyki chorób proktologicznych.Zajęcia praktyczne nr 4

Ostre schorzenia jamy brzusznej  „ostry brzuch” zapalenie otrzewnej (miejscowe i ogólne), niedrożność jelit (mechaniczna, czynnościowa, porażenna).

Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem i po zabiegu z powodu mechanicznej niedrożności jelit.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Opieka nad pacjentem po operacji.
Przepuklina brzuszna, pachwinowa, pooperacyjna. Opieka nad pacjentem po operacji.

Edukacja terapeutyczna pacjenta po operacji przepukliny.Zajęcia praktyczne nr 5

Opieka nad pacjentem w kamicy pęcherzyka żółciowego.
Diagnostyka i metody operacji (klasyczne i laparoskopowe)

Diagnozy pielęgniarskie w przypadku nagłego wystąpienia objawów chorobowych.

Diagnozy pielęgniarskie u pacjenta w przypadku wystąpienia żółtaczki mechanicznej.

Diagnozy pielęgnacyjne u pacjenta po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego i kamieni z przewodu żółciowego wspólnego.

Diagnozy pielęgniarskie u pacjenta po operacji paliatywnej z powodu raka wątroby z współistniejącą żółtaczką.

Diagnostyka trzustki, OZT.
Powikłania pooperacyjne po zabiegu operacyjnym resekcji trzustki.
Diagnozy pielęgniarskie w przebiegu OZT leczonej zachowawczo.

Edukacja terapeutyczna pacjenta po operacji trzustki.

Symulacja
Opieka pielęgniarska nad pacjentem przed zabiegiem chirurgicznym w aspekcie wybranych zabiegów operacyjnych (profilaktyka miejsca operowanego, założenie zgłębnika do żołądka, założenie cewnika do pęcherza moczowego, przygotowanie farmakologiczne, edukacja)

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu chirurgicznym w sytuacji wystąpienia powikłań pooperacyjnych (krwawienie z rany pooperacyjnej, osłabienie, wymioty i nudności, ból, duszności, zakażenie rany pooperacyjnej, wstrząs)

ZALICZENIE SEMESTRU


Semestr II


Zajęcia praktyczne nr 1
Opieka nad pacjentem w urazach narządu ruchu, złamania, alloplastyka, kapoplastyka stawu biodrowego, zerwania ścięgna Achillesa.
Diagnozy pielęgniarskie w przypadku zastosowania opatrunku gipsowego, bezpośredniego wyciągu szkieletowego, wyciągu pośredniego.

Zajęcia praktyczne nr 2
Opieka nad pacjentką z rakiem piersi.
Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem i po zabiegu mastektomii.
Edukacja terapeutyczna pacjentki po mastektomii - klub amazonek.
Opieka nad pacjentem przed i po operacji tarczycy. Powikłania pooperacyjne i diagnozy pielęgniarskie po operacji tarczycy.

Zajęcia praktyczne nr 3
Opieka nad pacjentem w schorzeniem naczyń tętniczych i żylnych. (żylaki podudzi, niedokrwienie kończyn dolnych,  przetoka tętniczo-żylna do dializy, zespół stopy cukrzycowej)

Diagnozy pielęgniarskie w przypadku schorzeń naczyń żylnych, schorzeń naczyń tętniczych i w przypadku amputacji.

Zajęcia praktyczne nr 4
Opieka nad pacjentem z obrażeniem klatki piersiowej - odma.
Zasady działania drenażu jamy opłucnej (bierny, czynny, ułożeniowy). Tlenoterapia.
Diagnozy pielęgniarskie w przypadku obrażeń klatki piersiowej.
Opieka nad pacjentem ze schorzeniem układu moczowo-płciowego kamica układu moczowego, (moczowodowa, pęcherza moczowego, cewki moczowej), rak pęcherza moczowego, łagodny przerost gruczołu krokowego, rak gruczołu krokowego.

Diagnozy pielęgniarskie przed i po zabiegu operacyjnym.

Zajęcia praktyczne nr 5
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z oparzeniem i odmrożeniem.
Przeszczep skóry, pielęgnacja blizny, operacje kosmetyczne.
Zabiegi z użyciem biotechnologicznych opatrunków i żywych substytutów skóry.

Diagnozy pielęgniarskie przed i po zabiegu operacyjnym.

Zajęcia praktyczne nr 6
Opieka nad pacjentem w podeszłym wieku po zabiegu operacyjnym.
Ocena ryzyka okołooperacyjnego u pacjenta w podeszłym wieku.

Opieka nad pacjentem z ciężkimi obrażeniami ciała.
Diagnozy pielęgniarskie w przypadku ciężkich obrażeń ciała.

ZALICZENIE SEMESTRU i DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU
Wykaz literatury:
Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego PZWL Warszawa 2014
Ścisło L., Pielęgniarstwo chirurgiczne, PZWL, Warszawa 2020
Głuszek S. Chirurgia - podstawy. PZWL. Warszawa 2019
Kapała W.: Pielęgniarstwo chirurgiczne. Czelej Lublin 2006
Kryteria przygotowania i oceny samokształcenia, procesu pielęgnowania, prac sprawdzających.
Regulamin zajęć "Pielęgniarstwo chirurgiczne" 
Sylabus Chirurgia i pielegniarstwo chirurgiczne 2021_24.

Regulamin egzaminu poprawkowego

Karta studenta I

Karta symulacja

Deklaracja dostępności