Endoskopia

2023/2024
 

Zajęcia praktyczne z przedmiotu odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgi Onkologicznej, na wysokim parterze.

Tematyka wykładów:

Sprzęt endoskopowy: rys historycznym zasady działanie. Endoskopowe badanie dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego. 

Tematyka zajęć:

1. Rodzaje endoskopii przewodu pokarmowego: endoskopia diagnostyczna i zabiegowa. Endoskopie urgensowe w ramach ostrego dyżuru. Zajęcia w pracowni endoskopowej.

2. Sposoby dezynfekcji sprzętu endoskopowego. Zajęcia praktyczne w pracowni endoskopii. Zasady dokumentacji badań. Zasady przygotowania chorych do badań endoskopowych.

Kontakt w sprawie zajęć:
Sekretariat: chirurgiazaklad@sum.edu.pl

Sylabus - stacjonarne

Sylabus - niestacjonarne

Regulamin 

Kryteria przygotowania i oceny samokształcenia

Deklaracja dostępności