Pielęgnowanie pacjenta ze stomią

 

Pielęgnowanie pacjenta ze stomią 

Zajęcia praktyczne z przedmiotu odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgi Onkologicznej, na wysokim parterze.

 

Kontakt w sprawie zajęć:
dr n. o zdr. Marzena Kowalska marzena.kowalska@sum.edu.pl

 

Tematyka wykładów:

 1. Kliniczne podstawy i diagnostyka wybranych chorób jelit, odbytnicy i odbytu.
 2. Przetoka jelitowa i przetoka moczowa - definicja, rodzaje przetok, wskazania kliniczne do wyłonienia w trybie planowanym i nagłym.
 3. Powikłania miejscowe i ogólnoustrojowe przetok jelitowych.
 4. Miejsce wyłonienia stomii jelitowej.
 5. Model opieki pielęgniarskiej przed operacją wyłonienia przetoki jelitowej.
 6. Sprzęt stomijny i akcesoria do pielęgnacji stomii jelitowej.
 7. Zasady bezpiecznego usuwania zużytych worków stomijnych zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji śmieci i odpadów.
 8. Współpraca pielęgniarki stomijnej z instytucjami opieki społecznej, hospicyjnej w zależności od sytuacji i wymagań pacjenta.
 9. Model opieki pielęgniarskiej we wczesnym okresie po operacji wyłonienia przetoki jelitowej.
 10. Profilaktyka powikłań u pacjentów z przetoką jelitową.
 11. Edukacja w zakresie samoopieki i metod aktywności wobec pacjenta z przetoką jelitową oraz jego środowiska.
 12. Irygacje - poprawa jakości życia pacjenta ze stomią jelitową.
 13. Możliwości wsparcia pacjentów ze stomią jelitową - całodobowa infolinia, STOMAlife, POLILKO.
   

Tematyka zajęć praktycznych:

Model opieki pielęgniarskiej we wczesnym okresie po operacji wyłonienia przetoki jelitowej.
Edukacja w zakresie samoopieki i metod aktywności wobec pacjenta z przetoką jelitową i jego środowiska.

 

Wykaz literatury:

 1. Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. 
 2. Banasiewicz T., Krokowicz P., Szczepkowski M. Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Tremedia Poznań 2014.
 3. Cierzniakowska K., Banaszkiewicz Z., Szewczyk M. T. Rana okołostomijna i zmainy skórne wokół stomii w Leczenie ran przewlekłych PZWL Warszawa 2012.
 4. Cierzniakowska K., Szewczyk M. T., Banaszkiewicz Z. Profesjonalna opieka nad osobą ze stomią w Polsce. Pielęg Chir Angiol. 2010, 4(2), 35-39.
 5. Kózka M., Bazaliński D., Cipora E. Przygotowanie chorego z przetoką jelitową do samoopieki z uwzględnieniem powikłań dermatologicznych i chirurgicznych. Piel Chir Angiol 2010, 4, 75-62.
 6. Szczęsny W., Siewkowska M., Dąbrowiecki S. Stomia jelitowa - podział i powikłania. Probl Pielęg, 2013, 21, (2), 260-265
 7. Pikor K.:Pielęgnowanie chorego z urostomią. Pielegniarstwo chirurgiczne i angiologiczne Wyd.Termedia 2008 1 ,21-25;
 8. Maranda R.: Urostomia ( przetoka moczowo – skórna ); Przegląd Urologiczny. Warszawa 2002; 3/3 ,
 9. Pikor K, Tereszkiewicz J, Bar K.: Opieka przed i pooperacyjna nad chorym z urostomią; Przeglad Urologiczny. Warszawa 2011; 6/ (70) , 30 – 33
 10. Pikor K.; Nadpecherzowe odprowadzenia moczu. Poradnik dla pielęgniarek i osób z urostomią. Coloplast. Warszawa 2017.
   

 

Regulamin zajęć "Pielęgnowanie pacjenta ze stomią"
Kryteria przygotowania i oceny samokształcenia, procesu pielęgnowania, prac sprawdzający
Sylabus (stacjonarne)
Sylabus (niestacjonarne)

 

Deklaracja dostępności